Hva er kompositt?

Komposittmaterialer eller kompositter er en samlebetegnelse for blandingsmaterialer der man utnytter de gode egenskapene til hver av bestanddelene. I dagligtale viser man gjerne til avanserte fiberkompositter.

vil du vite mer om hvorfor kompositt er fremtiden?

UTDANNINGSLØPET

VG1 – Kongsberg VGS

Antall semester: 2

vgs-logo

Teknikk og industriell produksjon (TIP) VG1
Liker du maskiner, bil og motorer? Er du interessert i praktisk arbeid, håndlagde produkter og nøyaktighet? Det er det det handler om på Teknikk og industriell produksjon. Gode fagarbeidere innenfor dette området er ettertraktet i næringslivet. Du kan for eksempel bli industrimekaniker, bilmekaniker, landbruksmekaniker, CNC-operatør, urmaker, automatiker med mer.

Les mer om retningen her! | SØK SKOLEPLASS HER!

VG2 – Kongsberg VGS

Antall semester: 2

vgs-logo

Plast- og kompositt VG2
Dette er et nytt utdanningstilbud. Etter skoleåret kan du søke lærlingplass innen polymerkompositt, plastmekaniker, termoplastfaget og produksjonsteknikkfaget. Eller du kan velge å gå via fagskolen og inn på høyskole- og universitetsnivå.

Les mer om retningen her! | SØK SKOLEPLASS HER!

Fagskolen Tinius Olsen

Antall semester: 2

fagskolen-logo

Kompositt på Fagskolen Tinius Olsen
Industrien søker kompetanse innen komposittmaterialer. I samarbeid med næringslivet her i Kongsberg har Fagskolen Tinius Olsen etablert Europas mest moderne kompositt laboratorium. Studiet er variert med god balanse mellom teoriundervisning og praktiske laboratoriearbeid.

Les mer om retningen her! | SØK STUDIEPLASS HER!

Høgskolen i Sørøst-Norge – Bachelor

Antall semester: 1 (3)

hsn-logo

Polymerer og kompositter – HSN (Krona)
Atomisk struktur og bindinger mellom atomer, polymer struktur, polymerisasjon og tilvirkning, keramikk, glass, grafitt. Klassifikasjon av kompositter, blandingsregel, fysisk og mekaniske egenskaper.
Forkunnskapskrav: Materialteknikk og tilvirkningsteknikk 1

Les mer om retningen her!SØK STUDIEPLASS HER!

Universitetet i Oslo – Master

Antall semester: 2

uio-logo

Komposittmaterialer og – konstruksjoner – UiO
Anvendelser og produksjonsmetoder for komposittmaterialer. Analyse av fiberkompositter, materialegenskaper for kompositter med kontinuerlige, ensrettede fibre og for kompositter med korte fibre. Konstitutive relasjoner for ortotrope materialer. Laminat-teori. Analyse av ortotrope plater, sandwichbjelker og -plater.

Les mer om retningen her! | SØK STUDIEPLASS HER!

NTNU – Innovasjon, design og produksjon 1

Antall semester: 2

 revolve-logo2 ntnu-logo2

Innovasjon, design og produksjon 1 – NTNU

Innovasjon, design og produksjon 1 (IDP1) er et emne som stiller store krav til studentenes evne til å omsette teori og metode for å utvikle unike løsninger innenfor organisasjonen Revolve NTNU.
Gjennom utstrakt praksis i Revolve NTNU, forelesninger og øvinger, tar IDP1 sikte på å gi studentene et grunnlag for å drive vellykket entrepenørskap og innovasjon.

Les mer om prosjektet Revolve her!

Les mer om retningen her! | SØK STUDIEPLASS HER!

NTNU – Polymerer og kompositter

Studiepoeng: 7.5

  ntnu-logo2

Polymerer og kompositter – NTNU

Emnet fokuserer på de tema som er mest relevant for mekanisk konstruksjon: mekaniske og termiske egenskaper til polymerer og kompositter. Andre egenskaper som kjemisk bestandighet og optiske og elektriske egenskaper blir kort nevnt.

Les mer om retningen her! 

Hva kan du jobbe med?

Ingen grenser

Produkter der det er vanlig å bruke kompositter er: Sportsutstyr, tannfylling, trykktanker, rør, båter, skuddsikker vest, hjelm, flydeler og vindturbinblader. Men i realiteten er det ingen grenser for anvendelsen av komposittmateriale.

Partnere

© 2017 Teknologibyen Kongsberg AS | Design og hosting: Akari AS