21 3  4

Arbeidsoppgaver

Her finner du en oversikt over noen av arbeidsoppgavene under kompositt- og plastfaget.

 • Produsere produkter laget av kompositt
 • Designe og utvikle produkter laget av Kompositt
 • Beregne og teste ut Kompositt for bruk i produkter
 • Kvalitetskontrollere produkter laget av kompositt
 • Optimalisere produkter laget av metaller med bruk av kompositter
 • Lede produksjon av komposittprodukter
 • Montere produkter der kompositt inngår
 • Reparere produkter laget av kompositt
 • Skape mer miljøvennlige produkter ved bruk av kompositt

Produkter

Her finner du en oversikt over noen av produktene under kompositt- og plastfaget.

 • Sportsutstyr
 • Verneutstyr
 • Flydeler
 • Biler
 • Vindturbinblader
 • Hjelm
 • Båter
 • Rør
 • Trykktanker
 • Tannfylling

Arbeidsgivere – Hvor kan jeg jobbe?