Kompositt- og plastmaterialer tas i bruk på stadig nye områder – områder der metall tidligere var rådende. Trendene viser vekst i bruk av kompositt innen maritim sektor, olje og offshore, sport og fritid, bygg og anlegg og ikke minst bil- og luftfartsindustrien. ”Det grønne skiftet” er avhengig av nye miljøvennlige løsninger og materialer laget i kompositt.

Fremtidens yrkesvalg – med innovative utviklingsmuligheter

Teknologiindustriens målsetting er å skape en attraktiv og trygg karrierevei innenfor kompositt- og plastfag. Næringsmiljøene på Kongsberg og Raufoss vil i årene som kommer ha et stort rekrutteringsbehov, samtidig som det utvikles stadig flere produkter innen kompositt- og plast i forskjellige industrier. Utdanningen som tilbys vil være attraktiv hos en rekke produksjonsbedrifter. Bedriftene skal nyttiggjøre kompetansen til å utvikle eksisterende produkter og til å skape et nytt næringsgrunnlag.

  • Industrien trenger dyktige og kompetente fagarbeidere
  • Industrien trenger fagarbeidere som vil ta Teknisk fagskole
  • Industrien trenger ingeniører som kan modernisere og skape fremtidens produkter og produksjonsmetoder

Les mer om jobbmuligheter her!

Lurer du på hvilket arbeidsoppgaver man kan ha? Les mer her!

Beslutning for fremtiden

3Norge har kjøpt det nye jagerflyet Joint Strike Fighter. Flykjøpet har ført til myndighetenes ambisjon om å bygge opp fremtidsrettet kompetanse for å sikre norske leveranser fremover.

Kongsberg Gruppen har bygget en moderne komposittfabrikk og investert betydelig midler i avansert utstyr. Produksjon av komposittdeler til Joint Strike Fighter har potensial til å vare i tiår. Næringsmiljøet på Raufoss er en viktig næringsklynge for vareproduksjon, og har stort fokus på materialer. Raufoss har i dag et av de sterkeste fagmiljøene innen produksjon av deler til bilindustrien, forsvarsindustrien og til forbrukermarkedet. I et 30-årsperspektiv har teknologiindustrien stort behov for kompetente og motiverte medarbeidere med bakgrunn fra kompositt- og plastfag.

MODERNE LABORATORIUM

Høsten 2015 stod kunnskapsparken Krona ferdig på Kongsberg.

Industrien og Buskerud fylkeskommune har samsnakket godt, og skolen inneholder fra første dag et komposittlaboratorium som vil være det viktigste suksesskriteriet for å tilegne seg kunnskap innenfor kompositt- og plastfaget. Laboratoriet skal brukes av elever og studenter helt fra videregående skole, via fagskole og inn på høyskolenivå.

Tilsvarende vil det bygges opp en supplerende utdanningslab på Gjøvik. I tillegg vil bedriftene tilknyttet NCE Systems Engineering og NCE Raufoss stille opp med demonstrasjon av moderne produksjonsutstyr og tilby motiverende studentoppgaver. Samarbeidet er i tråd med nyeste forskning om læringslivet som nettopp peker på det viktige samarbeidet mellom bedrifter og utdanningsmiljøene. Samarbeidet på tvers av kompetanseklynger, bidrar til at næringsmiljøene øker sin globale konkurransekraft.

VIDEREGÅENDE SKOLE

På Kongsberg videregående skole er det opprettet en VG2-klasse innenfor kompositt- og plastfag.

Dette gir elevene mulighet til å ta fagbrev innenfor fire forskjellige fagretninger; Polymerkompositt, Plastmekaniker, Termoplastfaget og Produksjonsteknikkfaget.

Kongsberg Technology Training Centre (K-Tech) og Opplæringskontoret for Industrifag på Raufoss vil være ansvarlig sammen med opplærings-bedriften, for å utvikle nye fagarbeidere til fremtidsrettede
industriarbeidsplasser.

TEKNISK FAGSKOLE OG HØYSKOLE

Med støtte fra Innovasjon Norge er det utviklet en toårig fagskoleutdanning innenfor kompositt- og plastfag ved de to tekniske fagskolene på Kongsberg og Gjøvik.

Det er også utviklet en videreutdanning på høyskolene på Kongsberg og Gjøvik. Dette gir fagarbeideren mulighet til relevant videreutdanning, og nyutdannede ingeniører vil kunne fylle på kunnskap om kompositt- og plastfag.

Det åpner da for videreutdanning til en mastergrad og eventuelt PhD-grad på NTNU.