Industrien søker kompetanse innen komposittmaterialer. I samarbeid med næringslivet her i Kongsberg har Fagskolen Tinius Olsen etablert Europas mest moderne kompositt laboratorium. Studiet er lagt opp med stor bruk av praktiske laboratoriearbeider.