UTDANNINGSLØPET

VG1 – Kongsberg VGS

Antall semester: 2

vgs-logo

Teknikk og industriell produksjon (TIP) VG1
Liker du maskiner, bil og motorer? Er du interessert i praktisk arbeid, håndlagde produkter og nøyaktighet? Det er det det handler om på Teknikk og industriell produksjon. Gode fagarbeidere innenfor dette området er ettertraktet i næringslivet. Du kan for eksempel bli industrimekaniker, bilmekaniker, landbruksmekaniker, CNC-operatør, urmaker, automatiker med mer.

Les mer om retningen her! | SØK SKOLEPLASS HER!

VG2 – Kongsberg VGS

Antall semester: 2

vgs-logo

Plast- og kompositt VG2
Dette er et nytt utdanningstilbud. Etter skoleåret kan du søke lærlingplass innen polymerkompositt, plastmekaniker, termoplastfaget og produksjonsteknikkfaget. Eller du kan velge å gå via fagskolen og inn på høyskole- og universitetsnivå.

Les mer om retningen her! | SØK SKOLEPLASS HER!

Fagskolen Tinius Olsen

Antall semester: 2

fagskolen-logo

Kompositt på Fagskolen Tinius Olsen
Industrien søker kompetanse innen komposittmaterialer. I samarbeid med næringslivet her i Kongsberg har Fagskolen Tinius Olsen etablert Europas mest moderne kompositt laboratorium. Studiet er variert med god balanse mellom teoriundervisning og praktiske laboratoriearbeid.

Les mer om retningen her! | SØK STUDIEPLASS HER!

Høgskolen i Sørøst-Norge – Bachelor

Antall semester: 1 (3)

hsn-logo

Polymerer og kompositter – HSN (Krona)
Atomisk struktur og bindinger mellom atomer, polymer struktur, polymerisasjon og tilvirkning, keramikk, glass, grafitt. Klassifikasjon av kompositter, blandingsregel, fysisk og mekaniske egenskaper.
Forkunnskapskrav: Materialteknikk og tilvirkningsteknikk 1

Les mer om retningen her!SØK STUDIEPLASS HER!

Universitetet i Oslo – Master

Antall semester: 2

uio-logo

Komposittmaterialer og – konstruksjoner – UiO
Anvendelser og produksjonsmetoder for komposittmaterialer. Analyse av fiberkompositter, materialegenskaper for kompositter med kontinuerlige, ensrettede fibre og for kompositter med korte fibre. Konstitutive relasjoner for ortotrope materialer. Laminat-teori. Analyse av ortotrope plater, sandwichbjelker og -plater.

Les mer om retningen her! | SØK STUDIEPLASS HER!

NTNU – Innovasjon, design og produksjon 1

Antall semester: 2

 revolve-logo2 ntnu-logo2

Innovasjon, design og produksjon 1 – NTNU

Innovasjon, design og produksjon 1 (IDP1) er et emne som stiller store krav til studentenes evne til å omsette teori og metode for å utvikle unike løsninger innenfor organisasjonen Revolve NTNU.
Gjennom utstrakt praksis i Revolve NTNU, forelesninger og øvinger, tar IDP1 sikte på å gi studentene et grunnlag for å drive vellykket entrepenørskap og innovasjon.

Les mer om prosjektet Revolve her!

Les mer om retningen her! | SØK STUDIEPLASS HER!

NTNU – Polymerer og kompositter

Studiepoeng: 7.5

  ntnu-logo2

Polymerer og kompositter – NTNU

Emnet fokuserer på de tema som er mest relevant for mekanisk konstruksjon: mekaniske og termiske egenskaper til polymerer og kompositter. Andre egenskaper som kjemisk bestandighet og optiske og elektriske egenskaper blir kort nevnt.

Les mer om retningen her!